פריסקיאנוס מקיסריה, תרגילים (רטוריים) מקדימים

נורית שובל דודאי פריסקיאנוס , Priscianus 2 גייגר , אהלי יפת , עמ ' 271 - 269 GLK = Henricus Keil , Grammatici Latini , Leipzig , vol . 3 ( ed . Martin Herz ) 1859 , pp . 430 - 440 פריסקיאנוס , 2 איש קיסריה ( הימית ?) , אשר פעל במאות החמישית - השישית לסה " נ , הוא המדקדק הלטיני החשוב ביותר משלהי העת העתיקה שכתביו השתמרו . לצד חיבורו המקיף על הדקדוק הלטיני השתמרו חיבורים קצרים ובהם החיבור על ' תרגילים ( רטוריים ) מקדימים ' , שבו דן המחבר בתרגילי הכנה לדקלום נאום . חיבור זה הוא תרגום - עיבוד , משופע בשינויים הן מבניים הן דוקטרינליים , לחיבור αμσάνμυγορπ τ α המיוחס שלא בדין לרטור היווני הרמוגנס בן המאה השנייה לסה " נ . תרגומו של פריסקיאנוס לחיבור זה מעיד על דו - לשוניותו והולם בן קיסריה שהלשון השלטת בה היתה היוונית , והלטינית שימשה בה שפה שנייה . מעמדה המרכזי של הרטוריקה בתרבות היוונית והרומית ומקומה החשוב בחינוך בעולם העתיק עודדו כתיבת חיבורים תאורטיים על אמנות הנאום וספרי לימוד ובהם תרגילים רטוריים . מעמד מרכזי זה בא לידי ביטוי בשגשוגה של צורה ספרותית לתרגילים כאלה . הקשר ההדוק בין לימוד...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי