שני הסכמי ממון ממדבר יהודה בעקבות נישואים

חנה מ ' כותן פלטיאל כמי שקראה , פירשה ותרגמה עימך את הפפירוסים ממצדה סברתי שתמחל לי על שלא תרגמתי בשבילך מפאר הפרוזה והשירה היוונית שנכתבה בארץ - ישראל , אלא מהיוונית הפרוזאית כל כך של הפפירוסים ממדבר יהודה . Anna Soror אף על פי ששני השטרות הללו מכונים בדרך כלל ' שטרות נישואים ' ‒ אפילו במהדורות מדעיות ואצל העוסקים בהם בצורה זו או אחרת ( ובכלל זה כותבת שורות אלו ) ‒ אין הם לאמיתו של דבר אלא הסכמי ממון לרגל קבלת הנדוניה מידי הכלה ומשפחתה . אין הם בשום פנים ואופן השטרות שיצרו נישואים יהודיים מבחינה משפטית . ההפך הוא הנכון . מאחר שהמדובר ביהודים , יש להניח שהנישואים עצמם החלו באירוסים כ ' דת משה ויהודאי ' , ואם תועדו בכתב , כי אז נעשה הדבר בשטר כתובה הכתוב בארמית , כמו זה שנשתמר לנו בכתובתה של בבתא בת שמעון , בפפירוס ידין — 10 כתובה שהנוסח שלה כמעט אינו נבדל מזה של הכתובות הנכתבות בימינו . בניגוד לכתובה המתעדת אירוסים , ל ' שטרות נישואים ' אלו הכתובים יוונית אין כל השלכה על המעמד המשפטי של הילדים של בני הזוג . האירוסים והגירושים בלבד קובעים מעמד זה , ועל כן הפגיעה בילדים היא הרת תוצאות : ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי