כתובת אודוקיה, חמת גדר

חוה ברכה קורזקובה אודוקיה , Eudocia גייגר , אהלי יפת , עמ ' 213 – 210 , 169 – 168 , 135 – 134 Judith Green and Yoram Tsafrir , ‘ Greek Inscriptions from Ḥ ammat Gader : A Poem by the Empress Eudocia and Two Building Inscriptions ’ , Israel Exploration Journal 32 ( 1982 ) , pp . 77 – 91 , no . 1 הקיסרית אודוקיה ( 401 בערך 460 — לסה " נ ) , הידועה כמשוררת מוכשרת , הייתה אשתו של הקיסר תאודוסיוס השני . את שנותיה האחרונות בילתה בירושלים , שם עסקה בבניית כנסיות ובמעשי צדקה . אודוקיה הוכרזה קדושה של הכנסייה האורתודוקסית , ויום הזיכרון שלה מצוין ב 13 - באוגוסט . היא נולדה באתונה בשם אתנאיס וכשהייתה בת 20 באה לקונסטנטינופוליס בשל סכסוך ירושה עם אחיה . הבחורה היפה והמוכשרת מצאה חן בעיני אחותו הגדולה של הקיסר , פולחריה , והיא שידכה אותה לקיסר . אודוקיה ילדה לקיסר שתי בנות . אחת מתה בילדותה , והשנייה , אודוקסיה , הייתה לימים לאשתו של הקיסר ולנטיניאנוס השלישי . בשנת 441 העתיקה אודוקיה את מגוריה לירושלים , שבה ביקרה לראשונה כבר בשנת , 438 אולי בעקבות פרשת אהבים עם חבר ילדות של בעלה , פאולינוס . פאול...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי