רשימת המשתתפים

אבנר אקר , אוניברסיטת בר - אילן גיל גמבש , אוניברסיטת חיפה דבורה גרא , האוניברסיטה העברית בירושלים דניאלה דוויק , אוניברסיטת בר - אילן עמינדב דיקמן , האוניברסיטה העברית בירושלים ברק דן , האקדמיה ללשון העברית ירון דן ז " ל , האוניברסיטה העברית בירושלים גבריאל דנציג , אוניברסיטת בר - אילן גיא דרשן , אוניברסיטת תל אביב נטע זגגי ז " ל , אוניברסיטת תל אביב יצחק חן , האוניברסיטה העברית בירושלים מרב חקלאי , אוניברסיטת בן - גוריון בנגב חנה מ ' כותן פלטיאל , האוניברסיטה העברית בירושלים מנחם לוז , אוניברסיטת חיפה יהודה ליבס , האוניברסיטה העברית בירושלים משה ליפשיץ , מורה , מ . א . אבשלום לניאדו , אוניברסיטת תל אביב מרגלית פינקלברג , אוניברסיטת תל אביב רבקה פישמן - דוקר , האוניברסיטה העברית בירושלים רחל צלניק - אברמוביץ , אוניברסיטת תל אביב אריאדנה קונסטנטינו , אוניברסיטת בר - אילן חוה ברכה קורזקובה , אוניברסיטת בר - אילן רנון קצוף , אוניברסיטת בר - אילן חנה רוזן , האוניברסיטה העברית בירושלים אברהם ודוד רוזנטל , האוניברסיטה העברית בירושלים אנדריאה רוטשטיין , אוניברסיטת תל אביב יואב רינון , האוניב...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי