מחקריו של יוסף גייגר

חמישים שנה של למדנות חיה ופעילה אינן דבר של מה בכך , וככל יצירה , גם במחקריו של יוסף גייגר ניכרים בו בזמן התפתחות אך גם כמה מוקדי עניין ייחודיים . מגוון נושאי הלימוד בתרבות יוון ורומא שבהם יוסי עוסק משתקף ברשימת פרסומיו המופיעה באחרית הספר ומגלה כי עניינו המרכזי בחקר הלימודים הקלאסיים נחלק לאורך השנים למספר נושאים עיקריים : התגבשותם של ערכים פילוסופיים כרעיונות פוליטיים ; התפתחותה של הביוגרפיה הפוליטית ; תולדות ארץ - ישראל ותולדות היהודים תחת שלטון יוון ורומא , וייצוגים של מוטיבים קלאסיים באומנות . בשתי עבודות מחקר מוקדמות שלו MODERATIO ' — כרעיון פוליטי בתקופת הרפובליקה המאוחרת והקיסרות המוקדמת ' משנת , 1967 ו ' פירוש לחיי קאטו הצעיר של פלוטארכוס ' משנת — 1971 הוא עוקב אחר השפעותיה של האסכולה הסטואית , ומקדיש מאמרי ביקורת לחיבורים על כתביהם של נציגי האסכולה , סנקה , אפיקטטוס , מרקוס אורליוס ואוגוסטינוס , ולאוסף מחקרים על הפילוסופיה הרומית והחברה הרומית . בד בבד עוסק יוסי בהיבטים שונים של ההיסטוריה בתקופת שלהי הרפובליקה וראשית הקיסרות , הן בדיונים פרטניים על פרוסופוגרפיה , חקיקה , תעמו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי