תוכן העניינים

מבוא 7 מחקריו של יוסף גייגר 10 רשימת המשתתפים 13 א . כתובות 15 כתובת אודוקיה , חמת גדר חוה ברכה קורזקובה 15 מצבת קבר לאנטיפטרוס האשקלוני גיא דרשן 17 ב . פפירוסים 19 שני הסכמי ממון ממדבר יהודה בעקבות נישואים חנה מ ' כותן פלטיאל 19 ג . נאום ואומנות הנאום 24 פריסקיאנוס מקיסריה , תרגילים ( רטוריים ) מקדימים נורית שובל - דודאי 24 ליבניוס , מבחר מתרגילי הפרוזה אריאדנה קונסטנטינו 37 פרוקופיוס מעזה , נאום הספד על ' אב העיר ' אבשלום לניאדו 40 חוריקיוס מעזה , קטעים מנאומו של פריאמוס דבורה גרא 46 ד . פילוסופיה 51 לוקיאנוס , ' מניפוס ' או ' נקואומנטיה ' גבריאל דנציג 51 מרינוס מנאפוליס ( שכם ) , מתוך ' פרוקלוס ' או ' על האושר ' מנחם לוז 66 ה . לשון 68 פריסקיאנוס מקיסריה , עקרונות הדקדוק חנה רוזן 68 ו . מדע וחיבורים טכניים 76 יוליוס אפריקנוס מירושלים , ' על אודות החץ ' אבנר אקר 76 אוטוקיוס מאשקלון , איגרת ארטוסתנס למלך תלמי דנה שלו 81 פרוקופיוס מקיסריה , מתוך ' על הבניינים ' מרב חקלאי 90 יוליאנוס מאשקלון , מבחר מתקנות הבנייה רבקה פישמן - דוקר 99 ז . היסטוריה 113 אוטרופיוס ( מקיסריה ?) , מתוך ' תקציר...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי