דברי יפת של חכמי מבחר יוון מיצירותיהם בארץ – ישראל

של חכמי מבחר יוון מיצירותיהם בארץ – ישראל עורכות : דבורה גרא , דניאלה דוויק , נורית שובל דודאי דברי יפת מבחר מיצירותיהם של חכמי יוון בארץ ישראל עורכות : דבורה גרא , דניאלה דוויק , נורית שובל דודאי ועדת המערכת : פרופ ' אלון קדיש — יו " ר , פרופ ' גור אלרואי , פרופ ' גדעון בוהק , פרופ ' מאיר בר - אשר , פרופ ' יוסף דרורי , ד " ר תמר הס , פרופ ' זאב וייס , ד " ר דניאלה טלמון - הלר , מר יעקב יניב , ד " ר נסים ליאון , פרופ ' אורה לימור , ד " ר הלל ניומן , פרופ ' עודד עיר - שי , פרופ ' עירית עמית - כהן , ד " ר ירון פרי , פרופ ' ריכב רובין , ד " ר יובל שחר , פרופ ' מרגלית שילה דברי יפת מבחר מיצירותיהם של חכמי יוון בארץ ישראל עורכות : דבורה גרא , דניאלה דוויק , נורית שובל דודאי  אל הספר
יד יצחק בן-צבי