מקורות וביבליוגרפיה

כתבי שמואל זנוויל כהנא לחשבונה של תקופה , ורשה תרצ " ד . רבנו משה בן מימון , ורשה תרצ " ה . דרך ציונה , ורשה , תרצ " ז . " חובתנו לגולה " , הצופה , , 3 . 4 . 1946 עמ ' . 2 " הצעת תכנית לעשירי בטבת : יום זיכרון השואה " , , 1950 ארכיון ציוני מרכזי , . s 21 / 314 " תכנית להנצחה מסורתית ב ' מרתף השואה '" , הצופה , , 7 . 2 . 1950 עמ ' . 8 " לזכר טבח הילדים " הצופה , , 15 . 3 . 1951 עמ ' . 2 " מרד הגיטאות ומשמעותו בתקופתנו " , הצופה , 3 . 5 . 1951 עמ ' . 3 - 2 " הר ציון – מבשר ציון " , הצופה , 17 . 8 . 1951 עמ ' . 6 - 4 " יום השואה " , הצופה , 4 . 1 . 1952 עמ ' . 4 " יום המרד והשואה בהר ציון " , הצופה , , 22 . 4 . 1952 עמ ' . 4 " במרתף השואה על הר ציון " , חרות , , 1 . 5 . 1962 עמ ' . 3 " מרתף השואה בהר ציון " , הצופה , , 28 . 12 . 1952 עמ ' . 2 מנורת ההר : אגדות הר ציון , ירושלים תשי " ד . אגדות דאתחלתא , תל אביב תשי " ד . במרצפת המזלות , תל אביב תשט " ז . " המשמעות הלאומית – סמלית של מרתף השואה בהר ציון " , הצופה , , 16 . 12 . 1956 עמ ' . 2 בגלגולי השנה : אגדות וסיפורים , תל אביב תשי " ט ....  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן