קראו בכותר - גווילין נשרפין ואותיות פורחות : כתבים על השואה