מבקרים בבית הכנסת שבמרתף השואה, שנות החמישים של המאה העשרים