שואה ותחייה

אודה שישנם הנמצאים בתוכנו ומתנכרים למרכז הרוחני המתחדש לפני עיניהם ; אנשים מתנכרים תמיד ליצירות רוחניות הנוצרות לנגד עיניהם בגלל חוסר אמון ביצירה או בגלל חוסר אמון בעצמם . הרבה מתנגדים בגלל הפולחן לקבר דוד שנראה להם כ " פולחן למתים" המתנגד לרוח המונותאיסטית של היהדות . אבל לא כן הדבר , " פולחן למתים " אינו לגמרי אלילי ואינו מנוגד בשום פנים לתפיסה הדתית של היהדות . היחס לנפטרים , לא כפולחן , אלא כהערצת העבר והאבות , הנהו אחד מיסודות היהדות והמונותאיזם , המכיר באחדות ההיסטוריה והאנושות , רעיון הקשור ברעיון של אחדות אלוקים , בורא העולם ועושה החיים . האמונה באחדות אלוקים מתפשטת מטבעה לכל מה שקשור עם אלוקים ובראש וראשונה לכל ההוויה האינסופית , ולכל ההיסטוריה שהיא הביטוי של השגחת אלוקים . מה שנחוץ לנו כיום – זוהי הרגשת האחדות ההיסטורית שלנו והתקשרותנו עם העבר הגדול והירושה הקדושה שאבותינו הורישו לנו , דור אחרי דור , בסבלות הגולה ובשבילי העינויים והתלאות . דורנו , דור המתחיל מחדש צריך להשתזר לתוך המסגרת הכללית והעבר על ידי ביטוי היחס המיוחד לאלו שהיו ואינם , לאבות הדורות , ובצדק אומר אחד המשו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן