הנצחה חיה

במרתף עומדת זקופה המנורה שהורכבה על ידי אסירי הנאצים בצורה של מגן דוד , אותו הטלאי הכתום המעליב שנהפך בידי מורדי הגטאות ומקדשי השם לסמל של גבורה והעזה . ביציאה מן המרתף , בכיכר המרכזית עומד כבשן רעוע מט לנפול . המרתף הנו הקבר האלמוני של ששת המיליונים ועל קירותיו למעלה מאלף לוחות מצבה לקהילות שנחרבו . בכל לוח נחרטה באותיות של אש ודמע פרשה אילמת של סבל וייסורים , גבורה וקדושה . תלויים הלוחות ובנויים על קירות המרתף , אחד ליד השני . אילמות האותיות שבהם והן פולחות שחקים ועליהם אומר הנביא " כּ י אבן מ קּ יר תּ זעק " . המרתף רועש וגועש אפילו בלילה וגם בשעה שאין אף אחד בו . הצנצנות הומיות ורועשות וממלאות את הלבבות חרדה ופחד . על יד הצנצנות דולקים נרות תמיד ולמעלה מהן דבר האמונה בתחיית המתים : " אני מאמין באמונה שלמה בתחיית המתים " . אמונה זו נותנת ערך למאבקם של בני האדם בעד האי › אלים שלהם ולמלחמת האור עם החושך עלי אדמות . הבאים לקבר דוד לא באים 29 דברים יב , יח , ועוד . 30 מתוך ספרו של שז " ך אגדות הר ציון , עמ ' כג - כד ; הוספו כמה קטעים מטיוטות . 31 חבקוק ב , יא . 32 אחד משלושה עשר עיקרי הא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן