תשעה באב

ביום תשעה באב מתנער ההר מעדיו ומתעטף באבלות , באבלות כפולה ומכופלת לזכר חורבן הבית הראשון והשני ולזכר כל הגזרות האכזריות והנוראות שבחיי הגולה והשואה האחרונה , הנכללות באותו האסון הכללי ששמו גלות שהחל מהחורבן . ההגדרה הזאת לקוחה מספר ההר , והיא חדשה ונוסחה עקב כמה וכמה דברים שאירעו בהר באותו היום . מעשה שהיה כך היה . ערב תשעה באב , עלתה משלחת רבנים חשובה להר והורידה את כל הכתרים והרימונים מעל לקבר . הורידה את הפרוכת והשטיחים והפכה את הספסלים והשלחנות לאות אבלות . היו כאלה שרצו לשים את אפר השואה מעל לקבר דוד , " אפר במקום פאר " , אולם הרבנים 21 ראו על כך בעמ ' . 51 22 ראו במבוא , עמ ' . 33 , 29 23 מתוך טיוטה . 24 על פי ישעיה סא , ג , בתיאור הנחמה " ל שׂ וּ ם לאבלי צ יּ וֹ ן לתת להם פּ אר תחת אפר " . הגמרא במסכת בבא בתרא , ס ע " ב , למדה מכאן שיש לשים לחתן תחת החופה אפר במקום הפאר – המקום שבו מניחים תפילין של ראש . לא הרשו לטלטל את האפר לחדר הקבר . במקום האפר הניחו בחדר קטעי סלעים שאנשי מעשה הביאום באותו היום מסלע החורבן . עם הנחת אבני הסלעים הורידו את העששיות מהקבר ונשאר רק נר תמיד בודד ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן