החיים בהר ציון

ההר אינו מוזאון , בית נכ וֹ ת לדברים שהיו ואינם עוד . ההר הוא מרכז רוחני חי ותוסס וכל מה שיש בו מאוחד במסגרת חיונית המבטאת את רוח ההר ויוצרת את תוכנו . העולים להר אינם באים לראות את המבנים והחפצים אשר נמצאים בו , הם באים להשתתף בחיי ההר ; 1 הטיוטות נמצאות בארכיון שז " ך , מדור הר ציון , תיק מאמרים על הר ציון . 2 מתוך ספרו של שז " ך , אגדות הר ציון , עמ ' עט - פא . עולים לתפילה , לשירה , ללימוד , להידבק במסורת העם ולהתייחד עם זכר ההיסטוריה הקדומה והשואה האחרונה . בהר עובדים את ה ' עבודה שבלב ובנפש ; כל מה שנעשה עליו הריהו עבודה לשם שמים , מפני שכאן בא האדם להתייחד עם השכינה ולתת מבע לחוויותיו הדתיות הפועמות בלבו . העומד במרתף השואה לפני צנצנות האפר , תהיינה הרגשותיו האינדיבידואליות אשר תהיינה – מתייחד עם שופט הארץ בתביעת צדק . והעומד במצפה הבית ונושק מרחוק בעיניים צופיות , את הר – הבית – מתעלה ומתרומם כאילו עלה להר הבית לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו . לבו ובשרו ירננו לא – ל חי . חיים רוחניים הומים בהר ללא הפסק , לפי המסגרת המקובלת בישראל . מתפללים שלוש פעמים ביום , שחרית , מנחה וערבית . ל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן