פרק ז הר ציון והנצחת השואה

שז " ך ראה חשיבות בהקמת מרכז רוחני בהר ציון , החלק היחיד של העיר העתיקה בירושלים שנותר ביד ישראל , וביקש שמרכז רוחני זה ישמש מוקד לעלייה לרגל ולפעילות דתית ופולקלוריסטית . תפקיד חשוב בפעילות זו תפס " מרתף השואה " , מוסד ההנצחה הראשון במדינת ישראל . פרק זה מביא את חזונו של שז " ך בדבר מרתף השואה בהר ציון והשתלבותו בפעילות הכללית בהר שבו ראה שז " ך את לב החיים הדתיים המתחדשים במדינת ישראל הצעירה . הפרק כולל חלקים מהמבוא לספרו " אגדות הר ציון " , שראה אור בשנת תשכ " ו , והעוסק בהוויי ההר ובתפקידיו , ושולבו בו קטעים גדולים מטיוטות אחרות של שז " ך על אודות חזון זה שנכתבו לפני פרסום הספר . פרק זה מתאר כיצד נתן שז " ך ביטוי חינוכי מעשי לתפיסותיו העקרוניות על אודות השואה והנצחתה , ואת שגרת הפעילות בהר כפי שהתנהלה מ – 1949 ועד מלחמת ששת הימים ; הוא עומד בסימן הפולמוס של שז " ך עם מתנגדי ההנצחה בהר ציון , מקרב הציבור הדתי ושאינו דתי כאחד . הפרק מתאר את הוויי מרתף השואה והר ציון בשנות החמישים והשישים של המאה העשרים ; כיום הוא פועל בצורה מצומצמת יותר וחלק מן המוצגים המתוארים כאן בלו ואינם מוצגים ,...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן