בכיית המלאכים

א . ביום אחד מימי הזיכרון לשואה העמיד הממונה בהר ציון על יד מרתף השואה את עמוד התפילה כדי להשתמש בו באזכרת עולם לילדים היהודים שנספו במחנות ובגטאות . 10 באחת הטיוטות שז " ך מחבר בין מנהג זה , לקיים סעודה מיוחדת בערב שבת שלפני ברית המילה , לבין פרשת תזריע , על פי מדרש ויקרא רבה לפרשת אמור ( פרשה כז , י ) : "‘ והיה ז ' ימים תחת אמו ' , רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי אמר : משל למלך שנכנס למדינה וגזר ואמר כל אכסנין שיש כאן לא יראו פני עד שיראו פני המטרונא תחלה , כך אמר הקב " ה לא תביאו לפני קרבן עד שתעבור עליו שבת , שאין ז ' ימים בלא שבת ואין מילה בלא שבת , דכתיב ‘ ומיום השמיני והלאה ירצה '" . זהו המקור לעריכת סעודה בערב שבת לכבוד התינוק שנולד . כך מביא למשל הפוסק החשוב הטורי זהב – ט "ז ( יורה דעה , סימן רסה בהלכות מילה ) . 11 הכוונה ליום השואה בכ " ז ניסן . עמוד התפילה הוקם על ידי ד " ר פראונגלס , פליט שואה שעבר בכבודו ובעצמו את שבעת מדורי הגיהינום והיה עד ראייה לייסורי הצרות של הקדושים . עמוד התפילה נבנה בצורת מגן דוד אשר היהודים היו עונדים אותו על בגדיהם ; מקצווי המגן דוד נוזלות , נוטפות ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן