בכי הילדים והוריהם

למחרת שבת פרשת " פקודי " מתחיל שבוע פרשת " ויקרא " , ותכניות לזכר מיליון ומאתיים אלף הילדים הקדושים והטהורים שנשמדו בימי השואה על ידי הנאצים יימח שמם וזכרם נערכות במשך כל השבוע על ההר הקדוש , הר ציון . שבוע זה של פרשת " ויקרא " מוקדש לעינויי וייסורי " צאן קדושים " , ילדי ישראל , כי ילדים אלה היו מתחילים לקרוא ביום הראשון לבואם לחדר את הפסוקים הראשונים של ספר ויקרא , ספרם של הקרבנות הטהורים והקדושים , שנאמר : יבואו תינוקות של בית רבן הטהורים והקדושים ויתעסקו בענייני הקרבנות הטהורים והקדושים . בימי שבוע זה נוהגים אלפים ורבבות מאלה שנשארו בחיים לעלות להר ציון ולהתייחד עם נשמותיהם הטהורות והקדושות של ילדי ישראל , להדליק נרות לעילוי נשמותיהם על יד המצבות באולמות במרתף השואה . הנרות הללו מאירים דרך עיניים מלאות דמעות של אבות , אימהות , אחים ואחיות . 1 ראו למשל את מאמרו : " לזכר טבח הילדים " , הצופה , , 15 . 3 . 1951 עמ ' . 2 2 בגרסה המוקדמת יותר דיבר שז " ך על מיליון וחצי . המספר המאוחר יותר הוא הקרוב יותר להערכות המקובלות כיום . 3 ראו מדרש ויקרא רבה , פרשה ז , ג . 4 במקור : האולמות , ניתן ל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן