לאחר השואה

הקטרינקה בפנקסו של הר ציון היה רשום סיפור זה מפי פליט שעלה למדינת ישראל : מששחררו חילותיה של אמריקה את המחנה ופתחו שערים לרווחה יצאו הכלואים והתפזרו איש איש למקומו . אותה שעה עמד לייזר מצ ' נסטחוב ליד השער והרהר , לאן ? להיכן אני יוצא ? מכיוון שמכל משפחתו לא נשאר אחד . הכול נלקחו יחד עמו למחנה ומן המחנה לכבשן . רק תקווה קלושה אחת פיעמה את לבו . יוסל ' ה . יוסל ' ה בנו הקטן , שהוברח בשעת השמד לצד הגויים . מי יודע , הרהר , שמא הוא חי . אותו יש לבקש ! ברם כיצד מבקשים והיכן ? 121 הסיפור ממשיך ומתאר את הדיון שבין אביו של שז " ך לחותנו של אביו בנוגע לחתונות . 122 התפרסם לראשונה בספרו של שז " ך במרצפת המזלות , עמ ' . 75 - 73 על הניסיון לחפש ילדים יהודים שהוחבאו במנזרים באמצעות שירים יהודיים ראו א ' פרבשטין , בסתר רעם : הלכה , הגות ומנהיגות בעת השואה , ירושלים תשס " ב , עמ ' . 371 - 370 הלך ובא לצ ' נסטחוב והתלבש בבגדים קרועים ומוזרים כעממי פושט יד ומקבץ נדבות . שאם יכירו בו שהוא יהודי הרי סכנה אורבת לו , שהיו הגויים בצ ' נסטחוב שונאי ישראל מובהקים ובשעת גזרת השמד היו מסייעים בידי הנאצים לצוד ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן