היהודי הופך למצווה

המנורה הגדולה סיפר לנו ר ' מנדל את השיחה שהייתה לו עם ר ' שלמה בחנוכה תש " ב באחד ממחנות העבודה שליד בירקנאו . היה זה יום חורף קשה וקר . לפנות בוקר יצאו לעבודה ערומים ורעבים . שעות על שעות התבוססו בשלגים ושירכו את רגליהם למקום העבודה והלכו לפי הקצב והמידה , אסור היה לעמוד לרגע , להסתכל , לנשום אוויר . " אני " אמר ר ' מנדל , " שירכתי את רגליי יחד עם ר ' שלמה ובדרך דיברנו איש לרעהו בלהט על חנוכה . איך לקיים את המצווה של חנוכה בתוך המחנה ? ר ' שלמה עודד אותי , כרגיל , ושחררני מכל המצוות – מלבד מצוות החיים . לקדש שם שמים ולחיות על אפו ועל חמתו של הרשע השטן הזומם להשמידנו ולהעביר אותנו מן החיים . האדם במחנה , טען ר ' שלמה , כמעט שפטור הוא ממצוות . התורה ניתנה לבני אדם מפני שהאדם הוא בעל בחירה ויודע לבחור בחיים , אולם היש בחירה במחנות , שהחיים בהם הם 38 ראו ר ' דויד שפירא מדינוב , צמח דויד , ליקוטי אמרים לחנוכה , עמ ' נד . 39 נתן לו ידו והקימו . בבלי , ברכות ה ע " ב . 40 בראשית כה , כו . 41 שמואל ב ח , טו . 42 התפרסם לראשונה בספרו של שז " ך מנורת ההר , עמ ' . 29 - 27 לסיפורים דומים ראו " לבם...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן