עזרה הדדית

אורות מאופל הערב החל בשיחתו של הממונה על האור הגנוז , על אותו האור הגדול שנתגלה בעולם עם בריאתו של האדם ונעלם כעבור שלושים ושש שעות , וגדול היה האור הזה , שצופים ומביטים בו מסוף העולם ועד סופו . כיוון שהסתכל הקב " ה בדור המבול ובדור ההפלגה וראה שמעשיהם מקולקלים – עמד וגנזו . בדומה לזה סיפר הממונה על האור הגדול הנעלם הנגנז של הלבנה , שיוחזר אליה שבעתיים בעת קץ הימין . בראשית היו החמה והלבנה שווים באורם , ככתוב : " ו יּ ע שׂ אלקים את שני ה מּ ארת ה גּ דלים " . עמדה הלבנה וטענה לפניו יתברך : " אין שני מלכים משתמשים בכתר אחד " , אמר לה הקדוש ברוך הוא : " לכי ומעטי עצמך " . מיעטה הלבנה את עצמה ונתמעט אורה . כיוון שעשתה הלבנה רצון קונה ומיעטה את עצמה , נתרבו זכויותיה והיא עתידה להתחדש כמו שהייתה קודם מיעוטה , כאור שבעת ימי בראשית , אף ישראל שדמו ללבנה וגורלם כגורלה – עתידים להתחדש אחרי ליל הגלות הארוך והמר . פתח ר ' מנדל מן המחנה ואמר : דעו נא רבותיי , אור שנתגלה בעולם שעה אחת שוב אינו יכול להתעלם , והוא מוסיף לשוטט בעולם ולהאיר , הוא מבצבץ במקומות שונים ובתקופות שונות בעולם . בני אדם בני על...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן