מסירות נפש

החתונה הגדולה החתונה הגדולה – סיפר ר ' שלמה , נערכה בכל המקומות , בכל הגטאות ובכל מחנות ההשמדה , כפי הסדר שנערך בקהילת שרווינט , עליו שמע פרטים מדויקים . באותו היום , בו נהרג איש הגסטפו בעיר , הוציאו הגרמנים גזרת נקם לשרוף , כאות אזהרה , את בית הכנסת היחידי שנשאר עדיין בגטו , יחד עם עשרים איש , אנשי המועצה היהודית יחד עם הרב הישיש , ר ' אריה , בראש . הוציאו פקודה , שעל הנידונים למוות לבוא בעצמם , ביום חמישי בשעה שש בבוקר לבית – הכנסת , לשרפה . איש לא יחסר . ואם חלילה יחסר מי שהוא , ימלאו את מקומו בחמישים אחרים . החליטו כולם לקבל עליהם את הדין ולבוא לשעה המיועדת , שלא להמיט אסון על אחרים . הלך הרב הישיש מבית לבית , עודד את הנידונים וביקש מכולם לבוא בקיטל ותפילין ולהביא עמם מעט משקה לבית הכנסת , לקידוש השם ו " לחתונה הגדולה " . הסתכלו בעיני תימהון בפני ר ' אריה , לאיזו חתונה מתכוון ? 13 התפרסם לראשונה בספרו של שז " ך אגדות דאתחלתא , עמ ' . 55 - 53 14 שירווינט ( , ( Š irvintos עיירה בליטא ליד וילנא . ראו : פנקס הקהילות : ליטא , ד ' לוין ( עורך ) , כרך ח , ירושלים תשנ " ו , עמ ' . 689 - 68...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן