דין נורא וחסד

מעשה בשלושה ששכחו צדקה עשה הקב " ה עם בריותיו ששתל בהם שכחה , שאלמלא היא , אין אדם מתקיים אפילו שעה אחת . אתה מוצא , גזרה היא על המת שישתכח מן הלב , על שום מה ? שאלמלא שכחה זו אי אתה שובק חיים לכל ברייה . ומצוות ליל הסדר היא לספר ביציאת מצרים ולא בּ מה שהיה במצרים עד שיצאו . ויש מי שאמר שארבע כוסות של מצוות הלילה אף הן באו על מנת לשכוח מרירותו של מרור . שאלמלא הן , היה אדם מישראל שוקע בזיכרונות של מרור , על שום שמיררו המצרים את חיי אבותינו במצרים ונמצאת העצבות והס " מ חוגגים ניצחונם הלילה . ולא זה הוא רצונו של הקב " ה שגאלנו וגאל את אבותינו . כיוון שביקש ליתן גאולה בלבן של ישראל עמד ושתל בהן שכחה . כיוון שנתחוורה לו לממונה גדולתה של שכחה עמד וסיפר להם למסובים מעשה בשלושה ששכחו על פי מה שרשום בפנקס ההר . ר ' ניסן הלמדן ר ' ניסן היה מתמיד מופלג . לא פסק פומיה מגרסה . יומם ולילה למד , וכשלא למד – הרהר בדברי תורה וחידש חידושי תורה . אי אפשר היה להעסיקו בשום עניין אחר . ראשו ומוחו 5 שמות י , כא , על חושך מצרים . 6 זו הפסקה הפותחת את ספר הבהיר המיוחס לתנא רבי נחוניא בן הקנה . 7 מתוך פנקס ההר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן