לקרוע את השמים

התינוק החזן הקהל מצטופף כולו לתפילת כל נדרי בגטו ; קהל של צללים חיוורים שבורים ומדוכאים . החזן ר ' ירחמיאל היה צריך כבר להיכנס ולהתחיל , אך הוא מתמהמה . בגטו תמהים מדוע 1 מתוך פנקס ההר השישי , עמ ' . 17 הסיפור עובד והתפרסם תחת השם " חזקל ' ה החזן " , במרצפת המזלות , עמ ' . 70 - 67 בגרסה שנדפסה שז " ך מפתח את היעלמותה של אשתו של החזן ומשאיר את מותה כספק . העדפנו את הנוסח הזה התמציתי והנוקב יותר . הסיפור הנדפס מסתיים כך : " עבור אתה לפני התיבה ! התפלל , חזק ' לה , התפלל ! אתה עובר לפני התיבה ! החזיק אותו למעלה , פניו מול העמוד , שם את המחזור לפני עיניו וצעק : חזק ' לה , התפלל ! וחזק ' לה מורם למעלה כחזן , מסתכל מול המחזור ובוכה : אמא ! אמא ! פני ירחמיאל נראו כפני מטורף . הוא החזיק את חזק ' לה לפני העמוד , ודחף אותו : ככה , התפלל , התפלל , וצעק עד שאמא תבוא ! צעק לפני האלוקים בכה לפניו ! מה תבכה לפניו ?! חזק 'לה שומע בקול אבא ובוכה לפני אלוקים : אמא ! א – מא ! והקהל בכה עמו . גם הכתלים התנועעו מבכי , כל ההויה והיקום בכו ... " . הוא מתמהמה ? אולי נהרג ? הלכו לחפש אותו . מצאו אותו יושב בחור...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן