קדושת החיים

יש לציין כי הרבנים , בני התורה ובכלל זה כל בעלי ההשפעה בקרב היהודים במחנות ההסגר הטיפו לחבריהם לסבל לתת יד לעזרה הדדית ולקידוש החיים , כמו בעקדה , שיצחק קידש את חייו לשמים , כך גם היהודים שהם " זרעו של יצחק " , חייבים לנהוג דוגמתו לקדש את חייהם לשמים . הם הטיפו שלא המוות עיקר , אלא החיים – " קדושת החיים " . ר ' ישראל , " ראש ישיבה " מגלילות ואהלין , נמצא באושוויץ כבר שישה שבועות ולמרות מצבו העלוב , שקשה יותר משל יהודים רבים אחרים , הוא רואה את עצם שהייתו באושוויץ כשליחות , לעודד יהודים ולחזקם באמונתם , שיישארו יהודים בהכרתם ושישמרו על צלמם היהודי שלא יתנוון כליל . רק בודדים התרכזו סביבו ושאבו ממנו עידוד והתחזקות . וביום כיפור שנת תש " ג הצליח אפילו לארגן " מניין " באחד הצריפים העלובים שבמחנה , ואף דרש במעשה העקדה ואמר : הקב " ה העלה את יצחק לעקדה . יצחק היה היהודי הראשון שהועלה לעקדה , התדעו למה ? אמנם חז " ל מסבירים זאת באופנים שונים , אולם לי נדמה – אמר – שהדבר נעשה כדי לחסן את כולנו , כי נקדש את חיינו להשם , לחשל אותנו לקראת כל אותם ניסיונות , גזרות , שחיטות , עקדות ומשרפות אשר נכונ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן