מבוא: הרבנים ושליחותם בשואה

מה הייתה השקפתם של גדולי ישראל על אירועי השואה ? לצערנו לא נשארו לנו הרבה ביטויים שלה בכתובים , שכן ברוב המקרים נאבדו דברי הגיגיהם יחד עם כותביהם על ידי הרוצחים הגרמנים ימ " ש . נשאר לנו לפליטה רק ספר אחד שהוא כולו רצוף רעיונות ודברי הגות , הוא ספרו של הרבי הקדוש מפיאסצנה הי " ד " אש קודש " , ממנו ניתן לנו לעמוד על השקפתם בנושא השואה של רבני ישראל בכלל , ושל הרבי מפיאסצנה בפרט . שואל – תוהה הרבי על התופעה הנוראה של השמדת העם היהודי ואומר : " ובאמת פלא הוא איך העולם עומד אחר כל כך הרבה צעקות כאלו . בעשרה הרוגי מלכות נאמר שצעקו 1 בשנים האחרונות התגבר העניין המחקרי בהגותו . ראו למשל : N . Polen , The Holy Fire : The Teachings of Rabbi Kalonymus Kalman Shapira , Northvale , NJ 1994 ; D . Seeman , “ Ritual Efficacy , Hasidic Mysticism and ‘ Useless Suffering ’ in the Warsaw Ghetto ” , Harvard ; Theological Review 101 , 3 / 4 ) 2008 ( , pp . 465 - 505 א ' צור , " הוא יתברך מסתתר בבתי גואי : תורת הייסורים של האדמו " ר מפיאסצ ' נה " , דפים לחקר השואה , ( 2011 ) 25 עמ ' ; 190 - 151 צ ' לשם , בי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן