פרק ד השואה והעקדה

שז " ך מיעט לתת פרסום בדפוס לכתיבתו ההגותית הענפה על השואה , כנראה חשש שהרדיקליות שלה תעורר תגובות שליליות . הפרסום היחיד – ואף בו הצניע את המסרים הקשים יותר לעיניו מבחינה דתית – הוא סדרה של שלושה מאמרים קצרים שראו אור בכתב העת " זכור " , שפעל בשנות השמונים ופנה לציבור הדתי והחרדי ; שז " ך היה מעורב ביזמה להוצאתו לאור . המאמרים עוסקים בהשוואה בין השואה לבין העקדה . פרק זה נערך מתוך שלושת המאמרים , שאינם המשך ישיר זה לזה ( זכור , א [ תשמ " א ] , עמ ' ; 138 - 137 זכור , ב [ תשמ " ב ] , עמ ' ; 186 - 183 זכור , ג [ תשמ " ג ] , עמ ' . ( 241 - 235 כפילויות מסוימות שהיו בהם הוסרו במהלך העריכה .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן