אותיות בשואה

האלף בית של השואה כשרצה הממונה להעלות [ על הכתב ] את צרות השואה וביקש מהמשורר לעזור לו – נתן לו המשורר את כל האלף בית ואמר לו : כאן תמצא את הגרעינים לכל הצרות של השואה , שכל אות , אף על פי שעל ידה נברא העולם , יש בה גם מלאי של צרות וייסורים , על יסוד הבחירה החופשית , וכולם נתגלו בשואה . באותיות גנוזים הכוחות השליליים להשמדת י "ב שבטי ישראל , אך הן גם המפתח להקמת המדינה והאתחלתא דגאולה – רק בארצו ישב העם לבטח , ישב מספרו כמספר " שואה " . 143 דברים כט , יד . שמות רבה , פרשה ה , יג . 144 ראו מדרש בראשית רבה ( מהדורת תיאודור – אלבק ) , פרשה יב ד " ה בהבראם . 145 הכוונה לפרשת עגלה ערופה ; ממנה ניתן ללמוד שיש אחריות לזקני העיר על רצח שאירע לאדם אם לא דאגו לביטחונו בדרך . 146 תהלים קמו , ח . 147 כמה קטעים מתוך מדור אותיות , פנקס אותיות אלפביתי , ומטיוטה לקטלוג לתערוכה " אות ועד " של הצייר יוסף וישניה בתחילת שנות התשעים , בה רשם שז " ך פירושים לתמונות שתיארו את חיי השואה סביב אותיות האלף - בית . 148 לכן בגימטרייה השואה מספרה האות ש ' בתוספת י " ב . האות י' במסורת אנשי הח " ן מסמלת היו " ד את ע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן