[דברי תורה לחגים]

[ ראש חודש ] חז " ל מספרים שהשעיר שהיו מביאים כקרבן חטאת בראש חודש , נחשב כקרבן שהקב " ה מביא על שעשה עוול ללבנה ומיעט את אורה , " שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירח " . הכנסת מטעם מפא " י במהלך הכנסת הראשונה , עד לפטירתו . הוא עמד בראש משרד התחבורה במסגרת הממשלה הראשונה . בממשלה השנייה התמנה לשר החינוך והתרבות , תפקיד שבו כיהן עד מותו . כנראה במסגרת תפקידו זה ביקר בהר ציון ; הוא היה גם קרוב משפחה של שז " ך . במקור שז "ך מעניק לו את התואר " נרו יאיר ( נ " י ) " , משמע שבזמן כתיבת הקטע עדיין היה בחיים . אם כך , הקטע נכתב בין 1949 ל – . 1951 6 תהלים קלט , טז . 7 מתוך פנקס ההר השלישי , עמ ' כג . 8 שמואל ב כג , טז . 9 בבא קמא ס ע " ב – סא ע " א . 10 מתוך מחברת הגיגים ורמזים לדרשות . 11 מתוך מדור דברי תורה , תיק ציונות . 12 בבלי , חולין ס ע " ב . הסברים שונים ניתנו לנושא זה וכמעט כולם קושרים את מיעוט הירח עם המעטת אורו של ישראל בעולם , חורבן המקדש וגלות ישראל והשכינה . על סבל זה של ישראל בעולם , כל חכמי ישראל מעלים טענה כלפי מעלה , יחד עם משה – " למה ה › עתה לעם ה זּ ה " . צידוק הדין ביחד ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן