[התורה של השואה]

שאלו את הממונה : מספר אתה דברים יפים , ולמה אתה לא אומר דברים ברורים ? את מה שאתה רוצה , שהאנשים יהיו טובים , ישרים ? ענה להם : תורתי וסיפוריי מהכבשנים , וליד הכבשנים קשה היה להטיף ולדרוש דברים נעלים . * הם חיפשו מענה בתורה , רצו לדעת ורצו להסביר לאחרים את השקפת התורה [ בנושא השואה ] והעלו לשם כך פרשיות תורניות דומות לתקופות השואה . ידעו היטב כי התשובה לא פותרת את השאלה היא רק דוחה אותה וגוררת אחריה שאלה חדשה , היות שאין תשובות על שאלת הנהגת העולם . " ה נּ סתּרת לה ' אלקינוּ " – דרכו נסתרת , כמו שהוא נעלם ונסתר . * כשהחליט השר דוד רמז לפי בקשת הממונה לעלות להר ולראות את הדברים מקרוב , 1 מתוך פנקס ההר השלישי , עמ ' סב . 2 השמטנו כאן את התוספת : " לדרגה שנייה " . 3 דברים כט , כח . 4 מתוך קרטונית רשימות על אמונה בשואה . 5 דוד רמז , , 1951 - 1886 היה ממנהיגי היישוב , יו " ר הוועד הלאומי ומזכ " ל ההסתדרות . רמז כיהן כחבר  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן