אביו של שז"ך, הרב שלמה דוד כהנא (מימין) עם הרב מנחם זמבא