פרק ב ההנהגה הרבנית בשואה

ייחודה של הנצחת השואה שיזם שז " ך בהר ציון היה בהדגשת הפן הדתי , בשונה מההנצחה החילונית יותר ב " יד ושם " . שז " ך ביקש להדגיש את הפן הדתי הן מבחינת מרכזיותו במאבק הנאצי ( שכוון לדעתו נגד היהדות ולא רק נגד היהודים ) והן מבחינת אמונתם וחיי היום –יום הדתיים של הקרבנות . כחלק ממהלך זה ניסה שז " ך להבליט את מקומם המרכזי של רבנים ואדמו " רים בהנהגת הגטאות ומחנות העבודה וההשמדה , עניין שאף הוא לא זכה , לדעתו , להבלטה מספקת במחקר ובתפיסה הציבורית של השואה . לשם העלאתו לתודעה ניסה לאסוף תיעוד היסטורי על תפקידם ועל גורלם של רבנים בשואה . פרק זה מבוסס בעיקר על אוסף דפים שניכר בו שהיה חלק מתוך טיוטות לחיבור ששז "ך התעתד לפרסם אך לא השלים ושהיה מעורב עם חומרי הגלם לפרק הקודם . נוספו לכך כמה קטעים רלוונטיים מפנקסי ההר , במיוחד מהפנקס השישי , שבו רשם שז " ך עדויות בנוגע לחיים הדתיים בשואה . דברים של שז " ך שראינו בהם הערת אגב או הרחבה מיקמנו בהערות השוליים , במירכאות כפולות . הנאציזם נלחם באופן רשמי ומוצהר נגד היהודים כאנשים חיים ומטרתו הייתה להשמידם מעל פני האדמה , לשחרר את העולם מהיהודים . אבל לא ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן