נספח טיוטה לנאום על מחשבת השואה

שז " ך מעולם לא פרסם את מחשבותיו הרדיקליות על השואה בספר , אבל הוא שטח חלק מהן בשיעורים ובהרצאות שנתן בתקופות שונות . חלק מחומרי הגלם בארכיונו בנושא השואה נראים כמו ראשי פרקים לשיחה בנושא המשמעות הדתית של השואה . בארכיון ( מדור שואה , תיק הגות על השואה , תיקיית אמונה ושואה – מודפס ) מצאנו גם טיוטה ארוכה ומגובשת יחסית של דברי ההקדמה לשיחה זו שנכתבו כנראה בשנות השמונים של המאה העשרים . אנו 311 הכוונה לקריאת פרשיות התוכחה בקריאת התורה שנעשית לפי המנהג בקול נמוך . 312 מתוך פנקס ד " ר כהנא ( . ( 1954 313 ראו בראשית לה , יח . 314 שם , פסוק טז . 315 ראו פרקי היכלות רבתי פרק ו , אות ה . 316 מתוך מדור אותיות , פנקס אותיות אלפביתי , אות ג . 317 תהלים קכו , א - ב . 318 שם כ , ב . מביאים אותם בשינויים קלים כנספח לפרק זה . העובדה כי רק דברי ההקדמה מופיעים בצורה כה מפורטת עשויה להעיד על כך שבסופו של דבר העדיף שז " ך שלא להביא בהרצאה את מחשבתו שלו , והסתפק בסקירה של הגישות השונות לאמונה בעקבות השואה . זה כחמישים שנה , החל מעליית היטלר לשלטון , שאני מטפל בבעיות הנאציזם והשואה כחבר הוועד האנטי – היטלרי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן