יא. שואה וגאולה

. 112 חבלי משיח השואה בתפיסתה כמלחמת גוג ומגוג הובנה בהגות הדתית שבימי השואה כחבלי משיח המקרבים את הגאולה . תקופת גוג ומגוג היא התקופה שלפני הגאולה שבעקבותיה באה הגאולה . ייסורים ועינויים היו מאז ומתמיד סימנים של גאולה , ואף נקראים בשם חבלי משיח המשמשים הקדמה למשיח , בבחינת חבלי לידה . הרעיון של חבלי משיח והקשר שבין שואה וגאולה הועלה על ידי כולם בתקופת השואה , לפני הקמת המדינה שנתקבלה כאתחלתא דגאולה . עם הקמת המדינה , הוא התגבר אצל הדתיים הלאומיים המתייחסים בחיוב למדינה ; הוא נחלש אצל אלה המתייחסים בשלילה למדינה ולא רואים בה את האתחלתא דגאולה , אלה נוטים להתעלם מהרעיון של חבלי משיח שאותו העלו בהדגשה רבה בתקופת השואה . אז לא חששו לקשר וקיבלו אותו כיסוד עיוני . היום הם חוששים לקשר ומתעלמים ממנו , אבל יחד עם זה הוא מושרש ועומד כרעיון יסודי בהגות השואה של כל החוגים והוא מודגש במאמרים , דברי תורה , פירושים , סיפורים ואגדות ואי אפשר להתעלם ממנו . הוא בוקע עד התהומות ומחלחל בלי סוף . העליתי את הקשר שבין השואה וחבלי המשיח בעשרות דברי תורה וסיפורים . 247 מתוך תפילת " תחנון " . 248 מתוך פנקס ההר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן