י. בחירת ישראל, ההשפלה והיחס לאומות העולם

. 104 קשה היה לתאם את רעיון הבחירה האלוקית עם המציאות האכזרית . האמונה בתורה ובעם ישראל כעם נבחר התערערו אף הן , מכוח המציאות שהתורה נשרפת ונדרסת במגפי הרשעים והעם מושמד והולך על ידם . הרעיון של העם הנבחר קיבל בשואה משמעות חדשה ותוקף פלאי . היהודי בשואה הרגיש שהוא מיוחד בעולם , שונה מכולם . עצם העובדה של תופעת היטלר ימ " ש והנאצים שארגנו את כל העולם כדי להשמיד את ישראל חיזקה אצל היהודים המאמינים ובהשפעתם גם אצל אחרים את ההרגשה שישראל הוא עם נבחר , עם מיוחד בעולם . עם נבחר , מבלי לדעת למה נבחר ומה ייעודו כעם נבחר , ולמה סובל בלי הרף עינויי נפש וגוף . היהודי בשואה הבין והרגיש שכל העולם מולו והוא מול העולם . הוא עם אברהם מצד אחד של העולם והשטן עם כל העמים מצד השני , וכולם נגדו לטרפו להשמידו . כיחיד , ייתכן שהיהודי ברגעים מסוימים הרגיש את עצמו כתולעת נרמסת אבל ככלל בתוך הגטו ובתוך המחנה הרגישו את עצמם ככוח עצום שכל כוחות העולם השטניים התארגנו כנגדו . והכרה זאת , שהיא הכרה דתית ביסודה , העלתה את ערכם מעלה מעלה ונתנה להם כוח ועצמה מול השטנה . כוח להמשיך בחיים על אף הכול ולמרות הכול . וכפי שש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן