ט. השטן

. 92 אחד הניצולים סיפר לי שיש להבדיל בין אושוויץ למחנות שעל ידה שנקראו בירקנאו . באושוויץ היו בניינים נקיים ולשם הביאו את אנשי הצלב האדום , אורחים ועיתונאים להראות את הסידורים הטובים . העינויים היו בבירקנאו שמאחורי אושוויץ , בעובי היער , מקום נסתר , מבודד מן העולם . אלוקים יצר גן עדן למטה , והמנוול יצר גיהינום למטה . זה מול זה . . 93 אלוקים בעצמו נותן כוח לשטן . כפי שאמר במעשה איוב : " ה נּ וֹ בי › - " . ברור שכל מה שנעשה בעולם , הכול נעשה מדעת ההשגחה מפני שאף השטן אינו יכול לעשות מאומה מדעת עצמו , אלא שיש כאן רזים , סודות נעלמים ובלתי מובנים – מכוסים מאתנו . . 94 הנאציזם כשלעצמו לא הצטמצם למסגרת הדתית של היהודים , אלא ליהודים עצמם , לעם היהודי כולו , ולכל מי שבשם יהודי מכונה בין שהיה דתי או לא דתי . הנאציזם גם לא השאיר שום אפשרות של המרת דת או טמיעה ; כולם נידונו למוות ולהשמדה . אולם יחד עם זה הייתה בשורשיה תנועה אנטי – דתית יהודית ; היא דגלה בתחיית האלילות הפן–גרמנית הקדומה ונלחמה בשצף קצף נגד האמונה היהודית , נלחמה בתנ " ך ובתלמוד , במוסר היהודי ובכל ספר ורעיון שצמח מתוך האמונה היהו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן