ח. עקדה, ניסיון ומסירות נפש

. 84 ביצחק . מעשה אבות סימן לבנים אנו הולכים תמיד למוריה , לעקדה , ואנו נושאים אתנו את האש והעצים ; הולכים מרצון , שומעים את הקול הקורא . יצחק העיוור . אנו תמיד עיוורים . לא רואים את השה לעולה . 195 ראו קטע 39 לעיל . 196 בפסקה מקבילה אחרת שז " ך מפנה למאמרו של הרב מ " ע הרטום , " הרהורים על השואה " , דעות יח ( תשכ " ב ) , ראו : . http : // www . daat . ac . il / daat / kitveyet / deot / hartoum . htm הרב הרטום רואה בשואה עונש על ההתבוללות וטוען שגם החפים מפשע זה סבלו בשל הערבות ההדדית בתוך עם ישראל . 197 שמות ב , יא . 198 אמרה זו מופיעה בכמה מקומות בשמו של רבי אהרון רוקח מבעלז , שניצל מהשואה ( . ( 1957 - 1880 199 על השואה כעקדת הכלל ראו הרב חרל " פ , מעייני הישועה ( לעיל , הערה , ( 13 עמ ' רה . 200 בשיחה לשבת אחרי – מות - קדושים בחודש אייר תשמ " ט ( הקלטה מארכיון שז " ך ) חזר שז " ך על מוטיב זה : " יצחק עיוור , סמל העקדה וסמל קדושי השואה הוא עיוור . מה העיוורון שלו ? הוא הולך לעקדה עם אברהם ורואה מזבח , אש , עצים , ושואל – ‘ א יּ ה ה שּׂ ה לעלה ' . הוא לא יודע שהוא השה לעולה . וירא את ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן