ז. השואה כעונש?

. 73 גלגולי עוונות וסליחות בהבלטת רעיון התוכחה התייחסו רבנים שונים בהתחלת השואה לעוונות יסודיים שדורנו התבלט בהם : ההתנכרות לתורת ה ' , התנכרות לארץ ה ' , וחוסר האחדות הפנימית או אהבת ישראל . העונש כתוכחה אינו מתייחס דווקא לעונש הדור ; הוא יכול להתייחס לדורות 171 ייתכן שהכוונה לר ' שלמה אלימלך רבינוביץ , בנו של האדמו " ר מקרימילוב , שהיה רב בזאווירצ 'ה ונשלח לאושוויץ . פרטים נוספים עליו ועדויות אחרות על הרב ואפיית מצות בפסח במחנה ראו אונגר , אדמו " רים שנספו בשואה ( לעיל , הערה , ( 165 עמ ' . 237 - 235 172 המשך הפסקה מביא סיפור נוסף המפתח מוטיב אחר : " ואחד אמר לי שאמונתו התחזקה , התחזקה מאוד במחנה כששכב על הדרגש וחשב על המציאות של אלוקים . ידע ש [ אלוקים ] ישנו ; הוא ראה בסבל ישראל את אלוקים , את אלוקים שבחר אותו , והוא ידע היטב היטב שכל זמן שהוא חי וסובל אלוקים נמצא . והיה לו חשש שאם כל היהודים שבמחנה יושמדו אלוקים ייעלם , אין אלוקים בלי ישראל . והוא חשש שאלוקים הולך ונעלם והתחזק במחשבה של נצח ישראל שבה הוודאות לנצח אלוקים " . 173 מתוך פנקס ההר השלישי , ללא מספרי עמודים . המשך הקטע :...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן