ד. הסתר פנים

. 37 הבאתי מספר דוגמאות לרעיונות תאולוגיים שצצו ועלו בשואה ובעקבותיה , שנתלבשו במחנות ולאחריהם באמרות , דרשות וסיפורים . החומר הרשום הזה רב למאוד ובכוחו לתאר לנו שיטה חדשה , " שיטת אושוויץ " ומן הדין שנפענח את הרשימות , נלמדם ונסווגם קו לקו כדי לתאר את המחשבה הדתית שנתגבשה בשואה ובעקבותיה . בשואה נתגלו סימני כפירה חזקים , האם יש אלוקים בעולם או אין ? נתרבתה הכפירה שכן אי אפשר היה לתאר שאלוקים רואה ויודע ושותק ! אבל חכמי ישראל ידעו להפך את הכפירה באלוקים לאמונה דתית ואת ההטחה באלוקים – לתפילה . בהרבה מדרשותיהם אמרו שאלוקים הסתיר פניו מאושוויץ , לא ייתכן לומר שאלוקים נמצא במחנה – שאין ה › שעה ואלוקים יכולים לשכון ביחד , ובמקום ה › שע אין אלוקים . אלוקים [ מצוי ] ב "הסתר פנים " , מונח ידוע אצל חז " ל שקיבל במחנה משמעות עמוקה של הסתר כפול , דו – צדדי , שהוא אחד הגילויים החשובים ביותר שבמחשבת השואה : במסגרת הסתר הפנים של אלוקים מסתיר את עצמו לא רק שלא יראו אותו אלא שגם הוא לא יסתכל ולא יראה במה שהשטן והרשעים עושים בעולמו ; מצטמצם בתוך עצמו , ואינו מתייחס לעולמו , מבחינת האדם זהו הסתר פנים ג...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן