ב. הטחה כלפי מעלה

פורקן מהגשמיות בדרך של קידוש השם , בדרך של סבל , והסבל הופך לעונג , ייסורים מיישרים את האדם . חיפשתי גלגול לסבל ולא מצאתי . אחר ראה לשונו של רבי יהודה ושאל זו תורה וזו שכרה ? סבל אפשר להפך " הסובל ומעלים עין מסוררים " סבל לא מצטרף לשום שינוי , סבל נשאר סבל . . 23 אין ייסורים אלא בעורו של אדם , ייסורים אחרים הם משניים , הגותיים ואפשר לפרשם בהגות . ייסורי הגוף מוחשיים ודורשים הסבר מוחשי . . 24 סבל כללי עולמי , גאולת ההווה . גאולתו של אלוקים . חיטוט עוונות . הסבל המזכך , בסוד אותיות שכנות . סבל – סגל . אולם רעיון זה לא התפתח בגלל אופיו הנוצרי . הנוצרים אימצו להם אותו , ולכן בשואה מיעטו לדבר בו . 75 פרפרזה על הרעיון הקבלי והחסידי שניתן להפוך כל רע לטוב , כשם שאותיות ‘ נגע ' ו ' ענג ' שוות : " אין בטובה למעלה מענג ואין ברעה מתחת לנגע " ( ספר יצירה ב , ד ) , וראו רבי מח " א מסדילקוב , דגל מחנה אפרים , ירושלים תשנ " ה , עמ ' קסד , ובהערה הבאה . 76 הכוונה לצירוף אחר של האותיות " סבל " שמשמעותו חיובית , כמו הנגע ההופך לעונג . בהמשך שז "ך מציע תיקון מילולי אחר באמצעות הפיכת הסבל לסובלנות או לסגל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן