מבוא

בצל המוות במחנות התפתחו השירה והמחשבה , שירים דתיים ושירים כלליים , דברי תורה ודברי מחשבה , אוצרות , אורות גנוזים שנתגלו באפלה הגדולה . מטושטשים המקורות וקשה לדעת איפה , מתי וכיצד נולדה אמרה זאת או אחרת . על פי רוב נאמרו הדברים עוד לפני השואה – אלא שבשואה התפשטו בהדגשת יתר ונקלטו בתוכה , בדומה לשירו של מרדכי גבירטיק " העיירה בוערת " שנכתב למעשה בשנת 1938 ונהפך בכל זאת לשיר [ מייצג ] של השואה . 1 ראו מרדכי גבירטיג , העיירה בוערת : שירים , מ ' אמיתי ( מתרגם ) , תל אביב תשכ " ז . נוסח של השיר היה קבוע במרתף השואה והוא הושר לעתים מזומנות . ראו להלן , עמ ' . 232 לשירים היו מאספים ; לדברי התורה לא . אני רשמתי המון דברים אבל לא פרסמתי אותם ואף לא סיווגתי אותם ולא חקרתים . החומר נשאר אצלי גולמי , והוא לא נרשם כפי שצריך היה להירשם . באותם הזמנים מחוסר זמן ועניין רשמתי את התוכן בלבד , את העיקר שבתוכן , ולא רשמתי את שם אומרם , מתי ואיפה ואף לא את פרטי הדבר , התעניינתי בתמצית העיקרית . ומשום כך לקויים הם הדברים אף על פי שחשיבותם גדולה . * רעיונות מוזרים על יסוד הרשימות שבידי עשיתי ניסיון לכנס במסג...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן