פרק א רעיונות טמירים ומוזרים – הרהורים על השואה

פרק זה מביא את הרהוריו האמוניים של שז " ך על השואה . אלה מחשבות ואסוציאציות לא מעובדות , ניסיון לדין וחשבון תאולוגי , ורשמים ששמע מניצולים המביעים בחריפות את השבר האמוני , אך גם את ההתגלות החדשה שהשואה יצרה . שז " ך הביע את רצונו לערוך ולפרסם את ההרהורים האלה , אך מעולם לא עשה זאת . הפרק מבוסס על קטעים בפנקסי ההר ( שנכתבו ככל הנראה בין 1950 ל – 1955 ) ועל מאות רשימות ( לא מתוארכות ) שכתב בכתב יד , על דפים ופיסות נייר . פסקאות אחדות מצויות גם בפנקסים וגם בדפים בודדים , ויש להניח שהן הועתקו מן הדפים אל הפנקסים כדי שיישמרו . סידור הפסקאות , החלוקה לסעיפים והענקת הכותרות להם נעשו בידי העורכים ; לחלק מן הפסקאות ניתנו כותרות בידי שז " ך , והשאר מופיע עם מספר סודר . הדובר בפסקאות הוא בדרך כלל שז " ך עצמו , אך לעתים הוא מביא דברים בשם אנשים שונים ; ניסינו לסייע ולהבחין במעבר בין דוברים שונים בפסקה אחת . באופן כללי מיעטנו להתערב בלשונו של שז " ך והסתפקנו בתיקוני לשון והבהרה הכרחיים . הקטעים שמקורם לא צוין שמורים בארכיון שז " ך , מדור השואה , קרטונית " רשימות על אמונה בשואה " .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן