שז"ך והנצחת השואה במדינת ישראל הצעירה

הספר הוא הקבר לאלה שלא באו לקבר , לא באו לאדמה , לעפר – של סופו [ של האדם ] לעפר . אין לו סוף , הוא ממשיך לחיות . העפר הוחלף בספר , בסוד חילוף האותיות השונות ע ' ו – ס ' . העפר הוא קבר דומם . הספר קבר חי , צועק , מספר , מדבר . שפתותיהם מדובבות בקבר . כבר ב – , 1942 בעיצומה של השואה , פנה חבר " השומר הצעיר " מרדכי שנהבי להנהלת " קרן קימת לישראל " להנציח את זכרם של הנספים בשואה . תפיסת ההנצחה שלו ביטאה את העמדה הציונית של " שואה וגבורה " , והיא כרכה את השואה ( שאופייה והיקפה עדיין לא היו ידועים ) 60 מתוך מדור דברי תורה , פנקס אלפביתי ב , אות ש ' . על " שפתותיהם דובבות בקבר " ראו תלמוד בבלי , יבמות צז ע " א . עם מלחמת העולם השנייה והחיילים היהודים והארץ – ישראלים שלחמו בה . שנהבי הציע לבנות קומפלקס גדול שמלבד הנצחה ישמש גם כמרכז תיעוד ושיקום לילדים פליטי השואה , ויכיל גם מגרשי ספורט שיהוו את הבסיס לקיומה של אולימפיאדה ציונית – בכך כרך את השואה עם האידאלים הציוניים של שיקום הגופניות והגבורה היהודית . " קרן קימת לישראל" הסתייגה מהצעותיו ; הנושא עלה שוב לדיון בקונגרס היהודי העולמי שהתכנס בפב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן