פרקי הספר

הפרק הראשון והמרכזי – רעיונות טמירים ומוזרים : הרהורים על השואה – נערך מכ –300 רשימות שהותיר שז " ך בפנקסיו , בדפים ובפיסות נייר בגדלים שונים , ושתאריך כתיבתן לא צוין . בחלק מן המקרים ניתן לזהות על פי סימנים שונים את הרצף בין הרשימות , אולם ברוב המקרים שחזורו נראה בלתי אפשרי . למעשה , מדובר בשני סוגים שונים של רשימות : א . טיוטות שהכין לעצמו לצורך שיחות והרצאות על נושא התפיסה האמונית בשואה , ושאותן קיווה לפתח לספר ; ב . הרהורים מזדמנים של שז " ך עצמו ורעיונות שהוא מביא בשם ניצולי שואה . הוא מכנה אותם " דברים מוזרים " , ומציין שלעתים הרהר לגנזם אולם החליט כי הם בכל אופן ראויים לפרסום . באחת מרשימותיו כתב : 33 ראו ארכיון יד ושם , חטיבה AM . 1 תיק , 386 מן התאריך . 3 . 3 . 1960 אנו מודים לאלכס לבון שהפנה את תשומת לבנו למסמך זה . מן המסמך עולה גם כי הפנקסים הוחזקו אצל שז " ך ולא במרתף השואה . 34 על הכתיבה מתוך השראה ראו להלן , עמ ' 23 הערה . 49 35 ראו להלן , עמ ' . 52 אינני רואה אפשרות לגולל כאן את התייחסותם [ של קרבנות וניצולי השואה ] לאלוקים , זאת היא למעשה הבעיה העיקרית כמאמינים וכיהודי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן