ביקור שר הדתות, הרב מימון, בהר ציון. מימין לשמאל: הרב שלמה בלוי, מנהל הר ציון, הרב מימון, שז"ך.