שמואל זנוויל כהנא (1998-1905) ככל הנראה צולם בשנות החמישים