ביבליוגרפיה

אוגוסטינוס ( . [) 397 ] 2001 וידויים ( תרגום : א ' קליינברג ( , תל אביב : ספרי עליית הגג וידיעות אחרונות . גיי , פ ' ( . ) 1993 פרויד : פרשת חיים לזמננו ( תרגום : ע ' גינצבורג - הירש ( , תל אביב : דביר . גרין , ד ' ( . ) 1998 פרויד נגד דורה : והמודל השקוף של תיאור המקרה . תל אביב : מודן . גרין , ד ' ( . ) 2006 פרויד , שרבר ו ' רצח נשמה ' . בתוך פרויד ( . [) 1911 ] 2006 גרין , ח ' ( . [) 1964 ] 1977 מעולם לא הבטחתי לך גן של ורדים ( תרגום : י ' הלוי ( . תל אביב : ספרית פועלים . דה מונטיין , מ ' ( . [) 1580 ] 2007 המסות ( תרגום : א ' ברק ( , תל אביב : שוקן . לאינג , ר " ד ( . ) 1977 האני החצוי ( תרגום : ר ' יהושע ( , תל אביב : הקיבוץ המאוחד . פוקו , מ ' ( . ) 1972 תולדות השיגעון בעידן התבונה ( תרגום : א ' אמיר ( , ירושלים : כתר . פורטר , ר ' ( . ) 2009 היסטוריה קצרה של השיגעון ( תרגום : מ ' זיגדון ( , תל אביב : רסלינג . פרויד , ז ' וברויאר , י ' ( . [) 1895 - 1893 ] 2004 מחקרים בהיסטריה ( תרגום : מ' קראוס ( , צפת : קוגיטו . פרויד , ז ' ( . [) 1911 ] 2006 שרבר : הערות פסיכואנליטיות על תיאו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה