קראו בכותר - אוטוביוגרפיות של שיגעון : מבט על האדם והנרטיב