סיכום נרטיבים של שיגעון וגבולות האוטוביוגרפיה

ברצוני לחזור כעת אל השאלות שהועלו בתחילת הספר , לסכם בקצרה את המהלך הכרונולוגי של הקריאה באוטוביוגרפיות , ולהצביע על השינויים שחלו בייצוגים הספרותיים של סכיזופרניה ועל הזיקה ביניהם לבין תאוריות קליניות . לאחר מכן אבחן כמה סוגיות מרכזיות המפגישות בין סוגיות ליבה של הסוגה האוטוביוגרפית לבין הפנומנולוגיה של סכיזופרניה . אדון בסוגיית האמת ( truth - telling ( ובסוגיית העצמיות , המהוות מוקדים חשובים בכתיבה אוטוביוגרפית בכלל ובכתיבה על סכיזופרניה בפרט , לאור הפגיעה בתפיסת המציאות וההפרעה בתחושת העצמי . בנוסף , אצביע על המשמעות הייחודית של כתיבת נרטיב רפלקסיבי ושימוש בשפה מטפורית במקרה של סכיזופרניה , שבה מתרחשת פגיעה ברפלקסיביות , בתהליכי ההסמלה וביכולת הנרטיבית . אראה כיצד סוגיות אלו באות לביטוי בכתיבה האוטוביוגרפית על סכיזופרניה , ואקשור בין סוגיות של אמת , עצמיות , נרטיב ומטפורה לבין מחקר פנומנולוגי ונרטיבי עכשווי העוסק בסכיזופרניה .  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה