יומנה של נערה סכיזופרנית: אוטוביוגרפיה בשני קולות

הספר , Autobiography of a Schizophrenic Girl : Reality Lost and Regained שהתפרסם בשנת , 1951 מציג את סיפורה של רנה ( , ) Renee המטופלת , לצד פרשנותה של האנליטיקאית שלה , מרגריט סשהה ( . ) Sechehaye & Renee , 1951 בדומה לספריהם של הילייר , ג ' פרסון ואוגדון , ספר זה משקף אף הוא את חלחול האתוס הפסיכולוגי , ובפרט הפסיכואנליטי , אל הכתיבה האוטוביוגרפית על סכיזופרניה . ספרן של רנה וסשהה , המעמיד במרכזו את הטיפול הפסיכואנליטי בנערה סכיזופרנית , נותן ביטוי להשפעתם של רעיונות פסיכואנליטיים על הכתיבה האוטוביוגרפית דרך אימוץ מבנה נרטיבי חדש של כתיבה בשתיים . החלק הראשון שנכתב על ידי רנה נקרא ' הסיפור ' , והחלק השני שנכתב על ידי האנליטיקאית סשהה נקרא ' הפרשנות ' . כתיבתה של רנה דומה מאוד לתיאור המקרה שכתבה האנליטיקאית שלה בספר נוסף שפרסמה , שבו היא מתארת את תהליך הטיפול ואת הדינמיקה הנפשית של רנה ( . ) Sechehaye , 1951 למרות זאת יש חשיבות לספרן המשותף של רנה וסשהה , שכן ספר זה מציע מודל נרטיבי חדש של כתיבה אוטוביוגרפית על סכיזופרניה ועל הטיפול הפסיכואנליטי . דרך בחינת שני חלקי הספר , ברצוני להצבי...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה