פרק חמישי סכיזופרניה כעולם: הרחבת נקודת המבט

ספריהם של הילייר , ג ' פרסון ואוגדון , שנידונו בפרק הקודם , שיקפו את תחילת חלחולם של הרעיונות הפסיכולוגיים אל הנרטיבים של סכיזופרניה , ואת האופן שבו רעיונות אלו הופנמו והפכו להיות חלק מדרכי ייצוג השיגעון , ואף השפיעו על מטרת הכתיבה . מהתבוננות על ייצוג השיגעון בספרים אלו עולה תמונה של השיגעון כמצב נפשי ופנימי שבו הרגש , הזיכרונות והדחפים משתלטים על האדם . כמו כן בולט עולם הדימויים המתאר את השיגעון כפיצול פנימי בין העצמי המתבונן לבין האחר החייתי והמפלצתי . הצעתי לראות ייצוגים אלו כמסמנים מעבר מתפיסה פרה - פסיכולוגית של השיגעון ( השיגעון כאבדן התבונה וההיגיון ( אל תפיסה פסיכולוגית של נפש האדם , הממקמת את השיגעון בתוך הנפש ורואה בו סובייקט לא אחדותי המעוצב על ידי זיכרונות ותשוקות . הצבעתי גם על שינוי שחל בכתיבה האוטוביוגרפית , שעיקרו מעבר מההשתתפות בשיח הציבורי על השיגעון , ומהניסיון לשנות את המציאות החיצונית , לכתיבה המפנה את המבט פנימה ומאמצת לוגיקה תרפויטית . כתיבה זו פועלת לתיקון העצמיות המפוצלת , להשבת תחושת האנושיות ולשמירה על שפיותו של היחיד הכותב . תפיסה פסיכולוגית של ההפרעות הנפש...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה